Scouterna

Engagera dig!

I Scouterna finns det cirka 7500 ideellt arbetande ledare som varje vecka stöttar barnen i deras utveckling genom att använda sig av scoutprogrammet och scoutmetoden. Till detta kommer en mängd övriga vuxna som sitter i styrelser eller har andra ideella uppdrag utan att vara ledare på en avdelning.

För att kunna ge barn och ungdomar en scoutupplevelse behövs ständigt nya vuxna i scouterna. Är du över 18 år kan du gå med som ledare. Inga egentliga förkunskaper krävs, det rekommenderas dock att du genomgår någon av de utbildningar som erbjuds inom scoutrörelsen. Om du vill läsa mer om scoutledarskapet kan du göra det på Scouternas websida om ledarskap.

Om du vill ha mer information om hur just du kan hjälpa till i kåren, kontakta vår ordförande Johan Holmberg (på johan.holmberg@manstorp.net eller 0739-367412) eller prata med en ledare på ditt barns avdelning.