Scouterna

Kårens historia

Månstorps Scoutkår startade 1967 av en grupp engagerade föräldrar, de första mötena hade man i källaren i det gamla kommunhuset. Efter vi fått scoutgården har vi kunnat utveckla verksamheten mycket. Vi har stora ytor att röra oss på, hos oss finns det plats att leka både ute och inne.

1966 - 75

Månstorps Scoutkår bildades 1967.

Idén bakom kom från föräldrar och skola som hösten -66 började undersöka om det fanns underlag för en scoutkår i Månstorps kommun.En föräldraträff ordades i dåvarande kommnalhuset den 1 nov.

Som representant från skolan kom rektor Birger Plantin och från Svenska Scoutförbundet Astrid Wermén. Det visades stort intresse och det beslutades att det skulle startas en scoutkår i Månstorps kommun.

Det hela kom igång på vintern 1966 och Sven Ohlsson valdes till kårord- förande och vice ordförande blev Kjell-Bertil Magnusson. Övriga som blev valda till olika uppdrag var Elsa Carlsson, Gunnel Bang, Inger och Janek Larsson, Ulla Nilsson, Anders Landström, Gullan Rosengren, Gunvor Magnusson, Karin och Ove Lindberg och Linnéa Persson. Svedala scoutkår blev vår fadderkår. Vi fick en lokal i dåvarande kommunalhusets källare som vi delade med Röda Korset. Föräldrar hjälpte till att bygga lyor och en konstgjord spis för att göra lokalen trevligare. Vi kom snart underfund med att lokalen inte var bra. Där var inga fönster och dålig luft. Den första kårstämman hölls den 22 aug 1967 i kommunalhuset i V.Ingelstad.

Hösten 67 började vi prata om att köpa V.Ingelstad 8:20 eller stationshuset i Ö.Grevie. Våren 68 köpte vi V.Ingelstad 8:20 av Harald Hansson, Runnetorp för 50 000 kr. Kåren sålde andelar á 100 kr som första delbetalning och resterande belopp fick vi låna av Harald Hansson. Kjell Bertil Anders Landström och Ingemar Haby valdes till interimstyrelse i vår ekonomiska förening som skulle bildas. Boningshuset på gården bestod av två lägenheter. Vi började att renovera det. Det första var att riva alla väggar som inte var bärande och göra ett stort rum i östra delen, ett ledarrum och ett rum i väster. Det ena köket behöll vi. Satte in nya fönster och sänkte taken. Golv och fundament till spisen gjöts och trappan till ovanvåningen sattes dit. Vi hade inte råd att göra något åt ovanvåningen just då så trappan blev lite för brant. Allan Skoog murade väggen i östra rummet, den med scoutliljan på, med tegel skänkt från tegelbruket i ö.Grevie. Vagnshjulen som hänger i hallen skänktes av Gullan och Hugo Rosengren och renoverades till lampor.

76

Ovanvåningen renoverades sommaren -74 och den blev klar till 10 års jubileét den 29 nov 76, tack vare Harry Pålssons och Ove Lindbergs idoga arbete på slutet.

10 års jubileet firade vi i kyrkan kl 19.00 och sedan var det förtäring på vår nya ovanvåning räkor. Tutti, Tjappe och Kristina stod för underhållningen.

Detta år arrangerade vi julmarknaden i f.d. kommunhuset i V.Ingelstad, vi ansåg att det skulle dra fler folk om vi var närmare folket.

77

Flaggstången restes. Under året undersökte vi olika omgångar vad som skulle ske med uthusen. Vårt förslag var rivning men det fick vi inte för kommunen, det handlade om pengar som vanligt.

78

Loppisen 1978 flyttades loppisen från Bökeberg till Mellan-Grevie gamla skola. Det var en klar förbättring eftersom vi slapp köra dit grejorna på morgonen och forsla bort dmn på kvällen.

80

1980 kom makarna Jubner och Lennart Ingman in i bilden och då började vi titta ordentligt på möjligheterna med uthusen. Kostnaden för rivning var beräknad till 615 000 kr. Slutgiltiga priset för renoveringen blev 380 000 kr. Finansieringen löstes via kommunbidrag, allmännna arvsfonden samt banklån.

Rune Westerberg köpte tre komradioapparater till seniorerna. Vår vita kårsnibb med Månstorps gavlar invigdes på vespern 6 Nov. -80.

81

På kåravslutningen -81 avtackades Lars Tengstam som kårkaplan. I April anordnades en kårdag.

82

Scouternas dag firades den 24 April -82 med anledning av Svenska Scoutförbundets 75-årsjubileum. Seniorerna åkte till England. I samband med kårens 15-årsjubilerande invigde vi den nyrenoverande byggnaden, detta skedde den 18 September.

85

Seniorerna åker till fjälls sommaren -85, de anordnade även ett cykelrally.

86

20-årsjubiléet firades i Törringe med en julfest -86.

87

1987 inbjöds brandkåren för att förevisa om faror och tips angående brand i hus.

88

Finland var målet för sommarlägret -88. Resan gick med tåg upp till Stockholm, båt till Åbo och buss därifrån till lägerplats som låg ett par mil utanför Åbo. Lägret hette Pyrske -88.

89

Det år som räknas som 1989 hade vi julfesten i Ö.Grevie folkhögskolas matsal. Anledningen till detta var den höga hyran på Söderslätts bygdegård. Seniorerna åkte till fjällen. Loppisen hölls för sista gången i M.Grevie skola. Kommunen hade sålt byggnaden.

90

Vision -90 var ett distriksläger på Sjöröd. Tillsammans med en familj från England var vi 49 deltagare från Månstorp. Vi var nära att vinna en kanot för det i procent höga deltagarantalet. Lägerbyn delade vi med Älvsjös scoutkår.

91

Bussresan till detta sommarläger var betydligt längre än föregående år. Vi var nämligen upp bjudna till ett läger på Stockholms scoutdistrikts lägerområde, Vässarö, av Älvsjös scoutkår. Ledarhajk på hösten.

92

1992 var det åter dags för en utlandsresa för seniorerna. Denna gång bar det åter till England, för att vara exakt Campdowne -92. Det var samma plats som de tidigare seniorerna tillbringat sin lägervecka 10 år tidigare.

93

Sommarläger Natura -93 i Karlsborg. Förbundsläger.
Taket på gamla byggnaden lades om med hjälp av ALU-arbtere (Bo Bardh, Bengt Andersson och Bengt Olsson), tack vare detta slapp vi undan med bara materialkostnaden.

Ledarhajk arrangerad i Oran av seniorerna.

FN-dagen infördes i stället för Gustav Adolfdagen. Invigning av ledare.
Julmarknad församlingshemmet.

Julfest Vångaskolans matsal.

94

Sommarläger i Sonnarp utanför Örkelljunga.

Lyorna på ovanvåningen blev gjorda.
Kårmärket blev framtaget.
Seniorerna åkte till fjällen
Ledarhajk paddling i Helge å.2-4 sep.
Juldisco scoutgården.
Seniorerna flög till fjällen och vandrade.

95

Grådorna började.

Sommarläger i Dalarna Dalacamp IV -95. Dalarnas scoutdistrikt var arrangören och lägerplatsen var Kopparbo. Vi åkte dit i buss vilket var ganska drygt. Juldisco.

96

Pingstläger Raftarp.

Sommarläger I England. Campdowne -96. 25 juli-3 aug-96 108 pund Forth Bridge. Deltagarantalet från kåren var 15 st.

97

30-års jubileum i form av ett öppet hus på scoutgården med olika aktivteter såsom primitiv matlagning, sjukvård, surfa på internet, livlinekastning, historieutställning, plantering av vårdträd, lägerlandskapsuppbyggnad och som avslutning jubileumsmiddag på kvällen.

Minorscouterna åker på Nalle Puh-läger.

Junior och Patrull åker till Skuggebo i Småland.

Senior tillbringar 8 sommardagar i Kalmar på storläger för seniorer.

98

Vi höll kårens första femkamp, som var mycket uppskattad.

Vi var på läger i Danmark med KFUM-spejderne. Miniorerna hade ett eget miniläger vid Yddingen. Seniorerna var dessutom på läger på Sjöröd.

Gustaf avgick som kårordförande, eftersom hans arbete tar för mycket tid. Ny ordförande är Magnus Hansson.