Scouterna

Medlemsavgift

I Månstorps scoutkår strävar vi efter att ha en så låg medlemsavgift som möjligt. Vi vill att alla ska ha råd att vara scouter, och föredrar att finansiera vår verksamhet genom annat arbete, såsom vår årliga loppis. Detta till trots måste vi ändå ta ut en avgift från våra medlemmar. Genom att betala in medlemsavgiften bekräftas medlemsskapet i Scouterna och Månstorps scoutkår. Man täcks då av Scouternas försäkringar och får lov att åka med på övernattningar, läger och mycket annat. För de yngre scouterna ingår även tidningen Scouten i avgiften. För verksamhetsåret 2013-2014 är avgiften 250 kr per termin.

Hur avgiften sätts

Medlemsavgiften består av tre delar: Avgiften till kåren, avgiften till distriktet och avgiften till riksorganisationen. De två senare täcker våra kostnader för anställd personal hos distrikts- och rikskanslierna, samt för vårt medlemsskap i världsscoutorganisationerna. I avgiften till riksorganisationen ingår även premien för vår medlemsförsäkring. Avgiften till kåren, som utgör ungefär hälften av den totala medlemsavgiften täcker kostnad för programmaterial och liknande.

Avgiften till riksorganisationen fastställs vartannat år av Scouternas stämma, men kan justeras på årlig basis av Scouternas styrelse i samråd med distrikten vid behov. Distriktsavgiften fastställs en gång om året på distriktsstämman, vilken vanligtvis hålls i oktober. Den totala avgiften fastställs av kårstämman, som hålls i början av höstterminen varje år.

Fakturering av medlemsavgiften 

Medlemsavgiften hanteras centralt av Scouterna, och betalas inte direkt till kåren. Våra medlemmar faktureras en gång per termin. Det är viktigt att fakturan betalas i tid, annars uppstår merkostnader och merarbete både för Scouterna centralt och oss som scoutkår. Föredrar du att betala med e-faktura går detta utmärkt att göra.

Om du eller ditt barn vill lämna scouterna är det viktigt att du meddelar oss detta, annars kommer Scouterna att fortsätta med faktureringen tills medlemsskapet avslutats.