Scouterna

Naturvandringar

Arriesjön

Då och då arrangerar vi naturvandringar i vårt närområde. Dessa naturvandringar är öppna för allmänheten. Vår senaste naturvandring hölls den 25:e augusti 2013 och hade temat Bland groddjur och troll.