Scouterna

Personuppgifter

För att vår verksamhet ska fungera på ett bra sätt måste vi som scoutkår ha ordentlig koll på våra medlemmar. Av den anledningen tar vi med jämna mellanrum in medlemmarnas medlemsupggifter. Dessa hanteras centralt av Scouterna i vårt medlemsregister Scoutnet. Genom att ha ha våra scouter registrerade i Scoutnet erhåller vi som scoutkår bidrag från kommun och stat.

Utöver medlemsregistrets information om namn, personnummer, kontaktuppgifter och kontaktuppgifter till målsmän har vi lokalt på kåren ett register över eventuella allergier och sjukdomar. Vi håller också koll på vilka scouters föräldrar som givit medgivande till bildpublicering på Internet.

Inför sommarläger och liknande får barnen ut en hälsodeklaration som måste fyllas i i samband med anmälan till lägret. Denna hanteras av kåren och lägerorganisationen och är till för att snabbt och effektivt kunna hantera eventuella krissituationer där scouter är inblandade. Viktigt att veta är att dessa hälsodeklarationer förstörs efter avslutat läger och sparas aldrig.

Vår hälsodeklaration finns att ladda ner här.