Scouterna

Vad är scouting?

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr, gemenskap, internationella möten och värdebaserat ledarskap. Vi kännetecknas av att vi har schyssta värderingar, att vi är engagerade, kämpar för en bättre värld och har roligt tillsammans. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutmetoden, scoutlagen och scoutlöftet.

Om du vill läsa mer om scouting och scoutings historia, finns det mycket information att hitta på Wikipedia.

Vår Kår

Månstorps Scoutkår startade 1967 av en grupp engagerade föräldrar, de första mötena hade man i källaren i det gamla kommunhuset. Efter vi fått scoutgården har vi kunnat utveckla verksamheten mycket. Vi har stora ytor att röra oss på, hos oss finns det plats att leka både ute och inne.

Att var scout i Månstorps Scoutkår ger dig möjlighet att utvecklas, att upptäcka och lära enlig vad vi kallar scoutmetoden också känt som "learning by doing - att lära genom att göra".

Vi sätter stor vikt att barnen respekterar varandra som olika individer, hoss oss lär vi oss samarbeta och lösa uppgiferna tillsammans. I gruppen (Patrullen) är vi starka, vi har fokus på kamratskap och patrullen. Under våra möten har vi skoj, det är ingen skola vi bedriver. Leken är ett viktigt inslag, tävlingsmomentet likaså. Eftersom en tävling inom scouterna oftast baseras på gruppens resultat lär sig barnen att lita på varandra och att man behöver olika egenskaper för att lyckas, I vår kår är det inte så viktigt att vara stark eller snabb, vi saknar dessutom en avbytarbänk...

Månstorps Scoutkår är direktansluten till Scouterna.

Scouterna

Scouterna är en ideell barn- och ungdomsorganisation som arbetar för att stödja barn och ungas personliga utveckling. Scouterna är en politiskt och religiöst obunden organisation med cirka 70 000 medlemmar i fler än 1200 lokala scoutkårer över hela landet. Under sin tid i Scouterna ska scouten få upplevelser som utmanar henne eller honom att prova på nya saker och tänja på sina personliga gränser för att på så sätt växa som människa. Verksamheten bärs upp av tusentals ideella scoutledare som varje vecka genomför aktiviteter med scouter i åldrarna 7-18 år.

Läs gärna mer om Scouterna och våra värderingar här.