Scouterna

Våra avdelningar

Vi bedriver vår verksamhet i fem åldersgrupper, kallade avdelningar. Åldersgrupperna är i stort sett de samma i alla svenska scoutkårer. I Månstorps scoutkår bedriver vi under 2012 och 2013 verksamhet i fyra olika avdelningar, med den femte avdelningen under uppstart.

Spårarscouterna

Spårarscouterna

Spårarscouterna är våra yngsta scouter. De går i årskurs 2 och 3, och är alldeles i början av sin scoutkarriär. Mycket av programmet handlar om att lära genom att göra och är väldigt praktiskt inriktat.

Spårarledaren heter Maja.

 

Upptäckarna

Upptäckarscouterna

Upptäckarscouterna går i årskurs 4 och 5. De spenderar den största delen av sin tid utomhus och lär sig mycket om friluftsliv och hur man beter sig i naturen. De blir också bättre och bättre på att förstå sig själva och hur de fungerar i nya situationer.

Upptäckarledarna heter Malin och Fredrik.

Äventyrarna

Äventyrarscouterna

Äventyrarna går i årskurs 6 till 8. I takt med att scouterna blir äldre blir de också mogna för lite mer strapatsrika äventyr. Programmet kretsar mycket kring avancerat friluftsliv och häftiga projekt som scouterna planerar och genomför tillsammans.

Äventyrarledarna heter Maja och Petra.

Utmanarna

Utmanarscouterna

Utmanarscouterna är 15 till 18 år gamla. Deras program handlar mycket om att träffa andra scouter, både inom och utanför Sverige, och utvecklas genom mötena med dessa. Utmanarna jobbar mycket projektbaserat och gör mycket av sitt program på egen hand, men alltid med en ledare tillgänglig för stöttning och uppbackning.

Utmanarnas ledare heter Johan.

Rover

Roverscouterna

Roverscouterna är mellan 19 och 25 år gamla. De gör allt sitt program själv och har inga egentliga ledare. Många roverscouter är förutom roverscouter dessutom ledare eller kårfunktionärer. Just är vår roveravdelning vilande, men tenderar att starta upp med jämna mellanrum.